Om at skrive fagligt

Fagsprog er nødvendigt

Inden for alle fag er der bestemte måder at skrive og tale på. Der er bestemte ord og vendinger der hører til fagene og er med til at afgrænse dem fra andre fag. Det er helt nødvendigt at fagfolk kan tale præcist til hinanden om deres fag.

Det er formidling også

Men fagfolk skal ikke kun tale med hinanden. De skal også tale med borgere. Og de er altså ikke fagfolk. Derfor må fagfolkene finde ud af at tale med borgerne på en måde så de kan forstå det, fagfolk skal kunne formidle deres vide til ikke-fagfolk.

Tør du skrive?

Det er helt almindeligt at man ikke rigtigt tør overskride de grænser som den faglige tradition sætter, for det er de færreste der er uddannet til at skrive. I stedet har man lært at skrive af fagfæller og dermed vil man bryde med en faglig tradition, hvis man skriver anderledes. Og så er man ude af det faglige fællesskab. Derfor må vi finde på måder at skrive fagligt forsvarlig formidling.

Ingen kanindræbere

Mange af mine kurser indeholder grænseoverskridende øvelser, hvor deltagerne skriver en helt anden slags tekster end de plejer. Det er ikke bare for sjov, men for at illustrere at det faktisk er muligt at skrive på andre måder end den faglige tradition byder.

Ofte er det forbundet med stor blufærdighed at ændre måden man skriver på. Det har jeg stor respekt for, så vi skal ikke skælde ud på hinanden, men have det sjovt, mens vi opdager at vi kan skrive på andre måder.